ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за гражданите

Този месец положително становище получиха лекарствени продукти за следните терапевтични показания:

 • COVID-19
 • Забавена елиминация на метотрексат или риск от токсичност, дължаща се на метотрексат
 • Грануломатоза с полиангииг и микроскопски полиангиит
 • Дефицит на растежен хормон
 • Мигрена
 • Оптикомиелит (Neuromyelitis optica spectrum disorders)
 • Недребноклетъчен белодробен карцином (с мутация KRAS G12C)
 • Заболяване дължащо се на Orthopoxvirus
 • Контрол на теглото при затлъстяване или наднормено тегло с други придружаващи заболявания

Този месец, положително становище получиха лекарствени продукти за следните терапевтични показания:

 • Активна имунизация срещу Streptococcus pneumoniae
 • Атопичен дерматит
 • Недребноклетъчен карцином на белия дроб
 • Пароксизмална нощна хемоглобинурия
 • Тройно-отрицателен рак на гърдата

Страница 1 от 12