ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за гражданите

  1. ИАЛ и притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин, извършиха блокиране на наличните на българския пазар количества от тези лекарствени продукти
  2. Съобщение
  3. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин
  4. Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва нови мерки за избягване на грешки в дозирането на метотрексат
  5. Суспендиране (временно прекратяване)на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи фенспирид, поради потенциален риск от проблеми в сърдечния ритъм
  6. Инструкции за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата след 09 февруари 2019 г.
  7. Съобщение относно инсулин NovoRapid
  8. Ден пети от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  9. Ден четвърти от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  10. Ден трети от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни

Страница 1 от 10