ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за гражданите

Този месец положително становище получиха лекарствени продукти за следните терапевтични показания:

 • COVID-19
 • Забавена елиминация на метотрексат или риск от токсичност, дължаща се на метотрексат
 • Грануломатоза с полиангииг и микроскопски полиангиит
 • Дефицит на растежен хормон
 • Мигрена
 • Оптикомиелит (Neuromyelitis optica spectrum disorders)
 • Недребноклетъчен белодробен карцином (с мутация KRAS G12C)
 • Заболяване дължащо се на Orthopoxvirus
 • Контрол на теглото при затлъстяване или наднормено тегло с други придружаващи заболявания

Този месец, положително становище получиха лекарствени продукти за следните терапевтични показания:

 • Активна имунизация срещу Streptococcus pneumoniae
 • Атопичен дерматит
 • Недребноклетъчен карцином на белия дроб
 • Пароксизмална нощна хемоглобинурия
 • Тройно-отрицателен рак на гърдата

НОВИ ЛЕКАРСТВА, ПРЕПОРЪЧАНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ:

Artesunate Amivas (artesunate) е показан за начално лечение на тежки форми на малария при възрастни пациенти и деца. Маларията е инфекциозно заболяване, което се причинява при заразяване с паразити от род Plasmodium и предизвиква инфекция на червените кръвни клетки, като източникът на разпространение са специфичен вид комaри от род Anopheles. Най-често клиничните симптоми са главоболие, умора/отпадналост, повръщане и треска. Маларията представлява потенциално смъртоносно заболяване. Механизмът на действие на активното вещество „артесунат“ не е напълно изучен. Хипотетично се смята, че намалява броя на паразитите в кръвта, като потиска маханизмите на развитие на някои процеси в заразените клетки, които са възникнали в следствие появата на повишен клетъчен оксидативен стрес от причинената инфекция. Активното вещество „артесунат“ действа по време на фазата, когато паразитите от род Plasmodium не се възпроизвеждат.

ДЕСЕТ ГОДИНИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ИПИЛИМУМАБ,

ДЕСЕТ ГОДИНИ УСПЕШНА ИМУНОТЕРАПИЯ СРЕЩУ РАК

ПЪРВИ УСПЕШНИ ИМУНОТЕРАПИИ ЗА РАК (1998-2005)

В продължение на десетилетия, различни предклнични изследвания и клинични изпитвания имаха за цел да създадат смислена имунотерапия срещу рак. Многократно обещаващите подходи в крайна сметка не успяха да осигурят изключителната клинична полза, на която всички се надяваха. Преди десет години, през 2011 г., въпреки големите надежди, изглеждаше, че отново няма да има истински промени в борбата срещу рака, въпреки множеството лицензирани лекарства.

Повече информация

Страница 1 от 12